Wednesday, September 09, 2009

12/9 THE SEVEN WONDERS OF THE ANCIENT WORLD

Jeg fant en History channel-dokumentar om den klassiske verdens syv underverker. Det eneste som er igjen i dag er pyramidene. Dokumentaren tar for seg ett og ett og forklarer teorier og oppdagelser, myter og sannsynlig sannhet. Det vanskelige er jo at vi vet altfor lite om noen av disse byggverkene. Men vi blir litt klokere av dette.

Her er lista over de 7 byggverkene:

1. Great Pyramid of Giza
2. Hanging Gardens of Babylon
3. Statue of Zeus at Olympia
4. Temple of Artemis at Ephesus
5. Mausoleum of Maussollos at Halicarnassus
6. Colossus of Rhodes
7. Lighthouse of Alexandria

No comments: