Monday, May 11, 2009

25/5 LA DEN RETTE KOMME INN


Et grusomt og sterkt portrett om det å være annerledes sett gjennom vampyrmyten. Både Oscar og Eli er annerledes, utstøtt - mobbing spiller en sentral rolle i dette brune folkhämmet på -70tallet. Det er heller uvanlig at vi har en kvinnelig vampyr. Og at hun er en jente. Den siste scenen i bassenget er ubeskrivelig grusom og bejaende.


No comments: