Friday, February 12, 2010

18/12 ALL TOMORROW'S PARTIES

Dette er en konsertfilm om en engelsk rockefestival der ett band har ansvaret for å booke band hvert år. Det er så lite kommerst som det kan bli, en slags moderne hippiefestival på landsbøgda.
 
Grunnen til at jeg så den (jeg så halve) var at Jonathan Touette, mannen bak den utrolige TARNATION, var regissør.
Det går i mye amatøropptak, lite forklaring. Det er bare å henge med på reisen, musikken og virvaret. Jeg ble litt sliten av alt.

No comments: